Posredovanje u prodaji električne energije

Naš pristup je individualan I posvećen u skladu sa zahtjevima našeg klijenta, čime garantujemo minimalizaciju troškova i racionalizaciju u korištenju energije, jer s energijom treba ekonomično I pametno.