Male hidroelektrane

Protočne hidroelektrane su elektrane koje nemaju svoju akumulaciju ili imaju akumulaciju koja se, pri radu hidroelektrane pri nominalnoj snazi, može isprazniti za manje od dva sata. Protočne hidroelektrane direktno koriste kinetičku energiju vode za pokretanje turbina. Ovakva vrsta hidoroelektrana je najjednostavnija za izradu, ali uveliko ovise o trenutnom protoku vode. Imaju mali uticaj na okolinu.