Savjetovanje

Profmedia d.o.o. nudi usluge konsaltinga u oblasti proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora. Naše usluge pokrivaju cijeli proces od ispitivanja tržišta, pa sve do dobijanja dozvole za građenje

Naš ekspertni tim Vam može pripremiti samoinicijativne ponude za dobijanje koncesija, a tu smo I da Vas vodimo kroz kompletan proces dobijanja dokumentacije neophodne za rad postrojenja na obnovljive izvore električne energije.

Mi pažljivo i precizno uočavamo vaše potrebe, pa u skladu s tim i u saradnji sa Vama, analiziramo sve aspekte i elemente priključenja elektroenergetskih objekata, što uključuje:

  • Procjene omjera privatnog i državnog zemljišta na trasama cjevovoda, strojarama, vodozahvatima i tornjevima vjetro turbine.
  • Sakupljanje neophodnih hidrometrijskih informacija od projektantskih kuća, hidrometeroloških stanica i ostalih subjekata.
  • Prikupljanje podataka o broju sunčanih sati za određeno područje.
  • Prikupljanje podataka o količinama otpada u gradovima ili regijama.