Trafostanice

Za sve trafostanice naponskog nivoa do 35 kV neophodno je vršiti redovne periodične preglede i ispitivanja. Redovnim pregledima i ispitivanjima trafostanica produžava se njihov životni vijek i obezbjeđuje kontinuitet snabdijevanja električnom energijom.

Naša firma nudi usluge I proizvode koji se odnose na:

  • Projektovanje, izgradnja i rekonstrukcija transformatorskih stanica, niskonaponske i srednjenaponske mreže i postrojenja naponskog nivoa do 35kV;
  • Ispitivanje, održavanje i remont transformatorskih stanica i srednjenaponske opreme naponskog nivoa do 35kV;