Pumpa BKDX 30

SPECIFIKACIJA ZA BKDX 30 - 95

Nominalni kapacitet grijanja: (A 20C/ W 45 C) 9,5kW

Nominalni kapacitet grijanja: (A 7C/ W 45 C) 8,8kW

Nominalni kapacitet hlađenja: (A 35 C / W 7 C) 7,0kW

Radna temp. vode: 40 - 55℃

Najveća temp. vode: 60℃

Potrošnja: 1 - 3kW

Napajanj: 220 V

Max jačina struje: 14,8A

Protok: 1800 L/H

Zapremina izmjenjivača: 40L

Vrsta plina: R410a

Kompresor: rotacioni - Twin rotary Mitsubishi DC inverter

Dimenzije: 1100*472*913mm

Težina: 100kg

Površina grijanja: do 95m2 izolovanog stambenog prostora

Buka: <50dB(A)

Radni pritisak u rezervoaru: <0.8Mpa

Temperaturni opseg rada: (-25~43℃)

Priključak: 1" ili DN 25

Elektro grijač: 3,0kW

Cijena: Na upit


Pumpa BKDX 40

SPECIFIKACIJA ZA BKDX 40 - 150

Nominalni kapacitet grijanja: (A 20 C / W 45 C) 15.0kW

Nominalni kapacitet grijanja: (A 7 C / W 45 C) 14,5kW

Nominalni kapacitet hlađenja: (A 35 C / W 7 C ) 11,0kW

Radna temp. vode: 40 - 55℃

Najveća temp. vode: 60℃

Potrošnja: 1 - 3kW

Napajanje: 220 V

Max jačina struje: 24,5A

Protok: 3500 L/H

Zapremina izmjenjivača: 80L

Vrsta plina: R410a

Kompresor: rotacioni - Twin rotary Mitsubishi DC inverter

Dimenzije: 1114*489*1257mm

Težina: 140kg

Površina grijanja: do 150m2 izolovanog stambenog prostora

Buka: <50dB(A)

Radni pritisak u rezervoaru: <0.8Mpa

Temperaturni opseg rada: (-25~43℃)

Priključak: 1" ili DN 25

Elektro grijač: 3,0kW

Cijena: Na upit


Pumpa BKDX 50

SPECIFIKACIJA ZA BKDX 50 - 200

Nominalni kapacitet grijanja: (A 20C / W 45C) 20.0kW

Nominalni kapacitet grijanja: (A 7C / W45 C) 14,5 kW

Nominalni kapacitet hlađenja: (A 35C / W 7C ) 11,0 kW

Radna temp. vode: 40 - 55℃

Najveća temp. vode: 60℃

Potrošnja: 1 - 3 kW

Napajanje: 220 V

Max jačina struje: 24,5A

Protok: 3500 L/H

Zapremina izmjenjivača: 80L

Vrsta plina: R410a

Kompresor: rotacioni - Twin rotary Mitsubishi DC inverter

Dimenzije: 1114*489*1257mm

Težina: 140kg

Površina grijanja: do 200m2 izolovanog stambenog prostora

Buka: <58dB(A)

Radni pritisak u rezervoaru: <0.8Mpa

Radno područje: (-25~43℃)

Priključak: 1" ili DN 25

Elektro grijač: 3,0 kW

Cijena: Na upit


Pumpa BKDX 60

SPECIFIKACIJA ZA BKDX 60 - 220

Nominalni kapacitet grijanja: (A 20C / W 45C) 22,0kW

Nominalni kapacitet grijanja: (A 7C / W45 C) 14,8kW

Nominalni kapacitet hlađenja: (A 35C / W 7C ) 13,5kW

Radna temp. vode: 40 - 55℃

Najveća temp. vode: 60℃

Potrošnja: 2.50 - 6,6kW

Napajanje: 380 V

Max jačina struje: 10,7A

Protok: 4800 L/H

Zapremina izmjenjivača: 80L

Vrsta plina: R410a

Kompresor: rotacioni - Twin rotary Mitsubishi DC inverter

Dimenzije: 1114*489*1257mm

Težina: 145kg

Površina grijanja: do 220m2 izolovanog stambenog prostora

Buka: <60dB(A)

Radni pritisak u rezervoaru: <0.8Mpa

Temperaturni opseg rada: (-25~43℃)

Priključak: 1" ili DN 25

Elektro grijač: 3,0 kW

Cijena: Na upit


Pumpa BKDX 80

SPECIFIKACIJA ZA BKDX 80 - 280

Nominalni kapacitet grijanja: (A 20C / W 45C) 30.0kW

Nominalni kapacitet grijanja: (A 7C / W45 C) 22,5kW

Nominalni kapacitet hlađenja: (A 35C / W 7C ) 17,6kW

Radna temp. vode: 40 - 55℃

Najveća temp. vode: 60℃

Potrošnja: 2.66 - 8.0kW

Napajanje: 380V

Max jačina struje: 21,5A

Protok: 4800 L/H

Zapremina izmjenjivača: 80L

Vrsta plina: R410a

Kompresor: rotacioni - Twin rotary Mitsubishi DC inverter

Dimenzije: 1507*587*1556mm

Težina: 175kg

Površina grijanja: do 280m2 izolovanog stambenog prostora

Buka: <58dB(A)

Radni pritisak u rezervoaru: <0.8Mpa

Temperaturni opseg rada: (-25~43℃)

Priključak: 1" ili DN 25

Elektro grijač: 3,0 kW

Cijena: Na upit